Publicera filer för uppdragsgivare

Dokument som innehåller känsliga personuppgifter behöver ofta skickas till uppdragsgivare och ev. anhöriga, t.ex. för godkännande av genomförandeplaner eller uppföljningar av genomförandeplaner, månadsrapporter, slutrapporter men även hela journaler i samband med att insatser avslutas. Att skicka dokumentationen utskrivet på papper tar mycket tid och kostar en hel del pengar. Att skicka dokumentationen digitalt, t.ex. via e-post, kräver utifrån bestämmelserna i GDPR att dokumentationen krypteras för att hindra obehörig åtkomst.

I SecuraNova finns nu funktionen Publicera filer för att kunna dela dokumentation till uppdragsgivare, vårdnadshavare eller gode män digitalt på ett sätt som överträffar kraven i GDPR. Dokumentationen publiceras krypterad för mottagaren som kan välja att visa eller att ladda ner de publicerade dokumenten. Dokument som kan publiceras/delas är dokument som sparas i personakten i SecuraNova, journalanteckningar samt genomförandeplaner och uppföljning av genomförandeplaner. Genom att dela dokumentation via funktionen Publicera filer sparas ansenligt med tid och pengar.

För att få reda på mer eller beställa funktionen kontakta oss på 036-550 4000 eller support@securanova.se.