Säker, användarvänlig och funktionell dokumentation

Dokumentations- och journalsystem för alla målgrupper och utförarverksamheter

SecuraNova erbjuder journalsystem för utförarverksamheter som HVB-hem, konsulentstödd familjehemsvård, öppenvård, stödboenden, äldrevård, psykiatriboenden, psykoterapeuter, psykologer, assistansanordnare men även dokumentationssystem för socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Säkerhet, mångsidig funktionalitet och användarvänlighet är prioriterade i våra system. Vår ambition är att underlätta vardagen för de tusentals användarna av SecuraNova samtidigt som de får stöd i att uppfylla lagstiftarens krav på verksamheten vilket skapar förutsättningar för hög kvalitet – rätt personer får rätt stöd av medarbetare med rätt kompetens, på rätt sätt och i rätt tid.

Processflöde för Securanova journalsystem

SecuraNova journalsystem innehåller omfattande verktyg för att dokumentera insatser under hela behandlingsprocessen, från förfrågningar till uppföljning av avslutade uppdrag. Följande arbetsflöde kan hjälpa dig att få ut det mesta möjliga från vårt journalsystem.

VAD ÄR SECURANOVA?

SecuraNova Informationssystem AB erbjuder sedan 1996 dokumentations- och journalsystem med mycket hög säkerhetsnivå för HVB-hem, öppenvård, särskilda boenden, konsulentstödd familjehemsvård, stödboenden, särskilda boenden, psykiatriboenden, assistansanordnare, hemtjänsten, socialtjänsten samt privat hälso- och sjukvård. Våra system kan användas för alla målgrupper.

Läs mer

FUNKTIONALITET

SecuraNovas journalsystem stöder all brukardokumentation och arbete med evidensbaserade metoder. Det ger stöd för lämplighets- och riskbedömning (matchning), kartläggning, insatsplanering, genomförande av insatser, uppföljning och utvärdering, avslutande av insatser och arkivering, men det ger även värdefull information att använda i anbud i samband med ramavtalsupphandling av vårdtjänster.

Läs mer