SecuraNova Informationssystem AB

SecuraNova erbjuder kvalificerade verksamhetssystem för privata och offentliga utförarverksamheter som HVB-hem, öppenvård, stödboenden, äldrevård, konsulentstödd familjehemsvård, psykoterapeuter, psykologer, assistansanordnare samt även dokumentationssystem för kommunal socialtjänst. Socialtjänstsystemet kompletterar befintliga verksamhetssystem med funktioner som de saknar för strukturerad dokumentation, insatsplanering och uppföljning.