SecuraNova erbjuder journalsystem för utförarverksamheter som HVB-hem, konsulentstödd familjehemsvård, öppenvård, stödboenden, äldrevård, psykiatriboenden, psykoterapeuter, psykologer, assistansanordnare men även dokumentationssystem för socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

SecuraNova har i mer än 20 år tillhandahållit dokumentationssystem där säkerhet och användarvänlighet är prioriterade områden. Vår ambition är att underlätta vardagen för de tusentals användarna av SecuraNova samtidigt som de får stöd i att uppfylla lagstiftarens krav på verksamheten.