Produkter

Vi tillhandahåller dokumentationssystem för olika typer av verksamheter.

Viktiga funktioner i journalsystemet

SecuraNovas dokumentationsystem innehåller ett antal tidsbesparande funktioner. Följande funktioner finns i de olika versionerna av SecuraNova:

• Journalstöd enligt SoL och LSS
• Personregister
• Placerings- eller Insatsuppgifter
• Beslut & händelser med automatisk kopplling till journal
• Kalenderfunktion för varje brukare med påminnelsefunktion
• Uppföljning och stöd för systematisk bedömning med hjälp av skattningsinstrument som innehåller analysstöd och som fungerar som samtalsverktyg men som även underlättar uppföljning, utvärdering och redovisning av insatsernas effekter.
• Dokumentstöd med ca 300 färdiga mallar som automatiskt knyts till den inskrivne
• Separat modul för journalskrivning och övrig dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser
• Läkemedelslista och övriga nödvändiga dokument för Hälso- och sjukvård
• E-Recept, integration med Alfas apotekstjänst
• Avvikelsehantering (synpunkter/klagomål, avvikelser SoL/LSS/HSL/arbetsmiljö, lex Sarah) med automatisk koppling till journal
• Personaldagbok
• Meddelandecentret innehåller intern e-postfunktion för användare, en verksamhetskalender samt automatisk redovisning av information som behövs för kvalitetssäkring (t.ex. att en avvikelserapport upprättats, en lista med de brukare som inte fått GF-plan upprättad inom t.ex. 4 veckor, m.m.)
• Statistikmodul med färdiga statistikrapporter och möjlighet att skapa egna rapporter, som underlättar uppföljning och utvärdering samt informaton till anbud
• Dikteringsfunktion som sparar röstmeddelanden i personakt
• Maskinell gallring av dokumentationen utifrån bestämmelserna i lagstiftningen

I journalsystemet för Utförare och för IFO finns dessutom följande:

• Substanstest med automatisk koppling till journal
• Omfattande stöd för konsulentstödd familjehemsverksamhet
• Integration med SSIL:s Kvalitetsindex