Våra produkter

Vi tillhandahåller dokumentationssystem för olika typer av verksamheter.

[toggle title=”Viktiga funtioner i journalsystemet” state=”closed”]

SecuraNovas dokumentationsystem innehåller ett antal tidsbesparande funktioner. Följande funktioner finns i de olika versionerna av SecuraNova:

Dokumentation enligt SoL och LSS

 • Journalstöd enligt SoL och LSS
 • Personregister
 • Placerings- eller insatsuppgifter
 • Beslut & händelser med automatisk koppling till journal
 • Kalender för varje brukare med påminnelsefunktion
 • Uppföljning och stöd för systematisk bedömning med hjälp av skattningsinstrument som innehåller analysstöd och som fungerar som samtalsverktyg men som även underlättar uppföljning, utvärdering och redovisning av insatsernas effekter.
 • Dokumentstöd med ca 300 färdiga mallar som automatiskt knyts till den inskrivne
 • Substanstest med automatisk koppling till journal

Hälso- och sjukvård

 • Separata journaler för bl.a läkare, sjuksköterska, terapeut och psykolog
 • Läkemedelslista 
 • E-Recept – integration med Alfas apotekstjänst

Fler funktioner

 • Avvikelsehantering (synpunkter/klagomål, avvikelser SoL/LSS/HSL/arbetsmiljö, lex Sarah) med automatisk koppling till journal
 • Personaldagbok
 • Meddelandecentret är en intern e-postfunktion för användare och en verksamhetskalender med automatisk redovisning av information som behövs för kvalitetssäkring (t.ex. att en avvikelserapport upprättats, en lista med de brukare som inte fått GF-plan upprättad inom t.ex. 4 veckor, m.m.)
 • Statistikmodul med färdiga statistikrapporter och möjlighet att skapa egna rapporter, som underlättar uppföljning och utvärdering samt informaton till anbud
 • Diktering
 • Gallring
 • Omfattande stöd för konsulentstödd familjehemsverksamhet
 • Integration med SSIL:s Kvalitetsindex
    
[/toggle] [toggle title=”Annat som kan vara bra att veta” state=”closed”]

• SecuraNova innehåller omfattande stöd för verksamhetens behov, är enkelt och intuitivt att använda. Det effektiviserar administrationen och sparar tid i sån utsträckning att systemet sparar in sina egna kostnader och ger verksamheten mer tid för klientarbetet.

• SecuraNova ger er information om processerna i verksamheten, vad som bör göras, varför och hur det bör göras, om det gjordes och hur kan det göras bättre.

• ramavtalsupphandlingar, ni tar snabbt fram information som sparar avsevärt med tid och gör anbuden bättre. – SecuraNova skapar struktur och systematik i dokumentationen så att den blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla parter.

• SecuraNova anpassas till varje kunds specifika behov och varje kund har möjlighet att anpassa sitt system. Det kan användas för små och stora verksamheter och växer med behovet hos verksamheten.

• SecuraNova ger kostnadsfri socialjuridisk rådgivning till sina kunder, t.ex. frågor om tillstånd, tillsyn, lagstiftning och dess tillämpning, rutiner, anbudsprocessen, avtalsfrågor, etc.

• SecuraNova underlättar inrapportering av underlag till Kvalitetsindex hos SIL.

• SecuraNova ger ett kraftfullt stöd i samband med anbud i ramavtalsupphandlingar, ni tar snabbt fram information som sparar avsevärt med tid och gör anbuden bättre.

• SecuraNovas skattningsinstrument är användbara samtalsverktyg i behandlingsarbetet, hjälper er att mäta effekterna av de insatser som sker kan användas i analys av om ni gör rätt saker på rätt sätt.

• SecuraNova ger verksamheterna stöd i sin kvalitetssäkring genom att det finns integrerat stöd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 med stöd för avvikelsehantering, synpunkter och klagomål,riskbedömning och matchning samt egenkontroll.

[/toggle]