Nyheter

Nytt lagförslag om tillståndsplikt för familjehem

23 oktober, 2017

Den 11 november 2016 lade regeringen fram ett lagförslag till lagrådet om införande av tillståndsplikt för verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehems- och jourhemsverksamhet. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 2017-04-15. Införande av tillståndsplikt innebär att krav kommer att ställas på att […]

Läs mer

Nya föreskrifter från Socialstyrelsen för HVB-hem från 2016-11-02

Från den 1 november gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55). De gamla föreskrifterna (SOSFS 2003:20) har gällt sedan 2003. De nya föreskrifterna har tydligare fokus på barnperspektivet och stämmer bättre överens med […]

Läs mer