Utbildningar

Vi utbildar alla våra kunder i journalsystemet. Utbildningen kan ske på plats hos kunden eller på distans.

Vid utbildning på plats hos kunden får all personal möjlighet att öva på dator eftersom vi tillhandahåller datorer till alla deltagare under utbildningen. Efter utbildningen är journalsystemet klart att tas i bruk.
Under denna utbildningen går vi noggrant genom kraven på social dokumentation och journalföring.

Vid utbildning på distans ansluter vår utbildar till en dator hos kunden som ansluts till en TV eller projektor. Ljud och bild överförs mellan utbildaren och kunden. Deltagarna förses med datorer av kunden om de ska kunna öva på dator.

Vi kan även utbilda våra kunder i:
• riskbedömning och matchning,
• journalföring
• insatsplanering och uppföljning
• systematisk bedömning med hjälp av skattningsinstrument
• kvalitetsledning med koppling till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete