Dokumentationssystem för socialtjänsten

 
Socialtjänsten i 45 kommuner och fler än 250 utförarverksamheter har beställt våra system. Systemen ger stöd för dokumentation av handläggning, insatsplanering och uppföljning. Kraven som tillsynsmyndigheterna ställer på dokumentation och hantering av personuppgifter uppfylls till fullo.
 
Dokumentationssystemet för socialtjänsten ger tillsammans med befintliga verksamhetssystem ett komplett IT-stöd för verksamheten. Det bygger på en stor mängd färdiga mallar som underlättar handläggning och verkställighet i hög grad, det och sparar avsevärt med tid för verksamheten och det bidrar till att öka rättssäkerheten. Dokumentationssystemets besparingseffekter överträffar med råge dess kostnad.
 
Vi utbildar alla kunder i användning av systemet, strukturerad journalföring, screening och systematisk bedömning som stöd i klientarbetet, men även i uppföljning av insatser samt planering av behandling och verksamhet, m.m. Vi utbildar även i BBIC.
 
 

För enskilda vårdgivare och utförarverksamheter liksom för kommuner som behöver IT-stöd för öppna behandlingsverksamheter eller egna HVB-hem kan SecuraNova journal- och dokumentationssystem för utförare vara ett mycket användbart stöd i verksamheten.