Dokumentationssystem för familjehem

Konsulentstödd familjehemsverksamhet är en viktig resurs i den sociala barn- och ungdomsvården. Socialtjänsten i kommunerna har ofta svårt att tillgodose behovet av familjehem på egen hand. Den höga ärendebelastningen för socialsekreterarna medför också att de inte alltid har tid att besöka familjehemmen och de barn, unga och vuxna som är placerade i familjehemmen. Genom att anlita privata utförare som bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet kan socialtjänsten komplettera de egna insatserna och uppfylla lagstiftarens krav på rekrytering, utredning av samt stöd till familjehem.