Anbud i upphandlingar av ramavtal

SecuraNova kan erbjuda befintliga kunder avtal om Utökad IT-support. I tjänsten ingår support och konsultation gällande alla IT-frågor kunden har. Har ni problem med datorer, skrivare och nätverksutrustning felsöker och åtgärdar vi detta åt er. Vill ni bygga ut ert lokala nätverk eller behöver konsultation om lämpliga produkter att täcka era IT-behov kan SecuraNova ge kvalificerade rekommendationer. Alla åtgärder som sker på distans ingår i tjänsten.

Anbud i upphandlingar av ramavtal

Kommuner, Kriminalvården och regioner upphandlar tjänster av utförare i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) alternativt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att man som utförare av sociala tjänster behöver se till att ha ramavtal för att skapa konkurrensfördelar och skapa förutsättningar att bedriva verksamheten på sikt.

SecuraNova erbjuder anslutna kunder hjälp med att skriva anbud i ramavtalsupphandlingar när det gäller sociala tjänster. Vi tar hand om hela processen med att utforma och skriva verksamhetens anbud och att lämna in det i den aktuella upphandlartjänsten.

 

Vi har erbjudit våra kunder denna tjänst sedan 2011 med mycket lyckat resultat för våra kunder.

Vår expert på upphandlingar är socionom med lång erfarenhet av att arbeta med denna typ av upphandlingar även på beställarsidan.

 

Avtalsmodul

Från sommaren 2023 kommer SecuraNova journalsystem att innehålla en avtalsmodul som i hög grad kommer att underlätta verksamheternas bevakning av och hantering av ramavtal.