Anbud

SecuraNovas kunder kan anlita oss för att skriva anbud i offentliga ramavtalsupphandlingar av vårdtjänster. Vår socionom Stefan Persson har som socialsekreterare och IFO-chef under många år varit delaktig i kommuners offentliga upphandlingar av vårdtjänster.

Denna erfarenhet kommer väl till pass genom att SecuraNovas kunder kan anlita Stefan för att skriva anbud i ramavtalsupphandlingar. Stefan har med stor framgång skrivit ett stort antal anbud för SecuraNovas kunder de senaste 5 åren.

Många upphandlingar kan vara komplicerade att svara på och att skriva anbuden är oftast mycket tidskrävande. Detta är strategiskt viktiga processer eftersom tjänster i form av HVB, öppenvård, konsulentstödd familjehemsverksamhet, stödboendeverksamheter och liknande tjänster måste upphandlas av kommunerna enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Det är därför av stor vikt att alla utförare ser till att ha ramavtal med beställare av vårdtjänster.

Kontakta SecuraNova om du är intresserad av att få stöd med anbud eller vill veta vad det kostar.
Tel: 036-550 40 01 eller stefan@securanova.se