Datasäkerhet

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige, kompletterat med Dataskyddslagen som innehåller specifika regler för Sverige. De nya bestämmelserna ersätter Personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. För verksamheter som hanterar känsliga personuppgifter är det särskilt viktigt att försäkra sig om att t.ex. IT-system som innehåller sådana uppgifter, t.ex. journalsystem, verkligen klarar kraven. Det är alltid verksamheten själv (inte systemleverantören i första hand) som ansvarar för att personuppgifter hanteras i enlighet med lagens krav.

Många system kommer att få svårt att klara kraven pga att man inte tillämpat ”privacy by design” (vilket innebär att säkerheten finns inbyggd i systemet). SecuraNova Informationssystem har sedan starten för 20 år sedan byggt in mycket hög säkerhet i sina system, just för att våra kunder ska vara trygga med att obehöriga inte kan få tillträde till uppgifter.