Vad är SecuraNova?

Vi erbjuder sedan 1996 dokumentations- och journalsystem för HVB-hem, öppenvård, särskilda boenden, familjevårdsverksamheter, stödboenden, särskilda boenden, assistansanordnare, hemtjänsten, socialtjänsten samt privat hälso- och sjukvård. Våra system kan användas för alla målgrupper.