Nyheter

Nya föreskrifter från Socialstyrelsen för HVB-hem från 2016-11-02

23 oktober, 2017

Från den 1 november gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55). De gamla föreskrifterna (SOSFS 2003:20) har gällt sedan 2003. De nya föreskrifterna har tydligare fokus på barnperspektivet och stämmer bättre överens med […]

Läs mer

Nytt lagförslag om tillståndsplikt för familjehem

Den 11 november 2016 lade regeringen fram ett lagförslag till lagrådet om införande av tillståndsplikt för verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehems- och jourhemsverksamhet. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 2017-04-15. Införande av tillståndsplikt innebär att krav kommer att ställas på att […]

Läs mer